با عبور جریان هوا از روی سطح اواپراتور بخارات موجود در هوا بر روی اواپراتور تقطیر شده و به برفک تبدیل می شود. با افزایش برفک تشکیل شده بر روی سطح اواپراتور میزان تبادل گرما بین هوا و مبرد کاهش می یابد لذا می بایستی با استفاده از روش های مختلف نسبت به ذوب برفک اقدام نمود. به طور کلی زمان برفک زدایی با میزان تجمع برفک بر روی اواپراتور و شدت انتقال حرارت برای ذوب برفک تعیین می شود. میزان تجمع برفک به نوع تأسیسات، فصل و فواصل زمانی برفک زدایی بستگی دارد.
برفک زدایی با گرمکن الکتریکی: گرمکن های الکتریکی به صورت گسترده برای برفک زدایی کویل های پره ای فن دار مورد استفاده قرار می گیرند. در این روش هیترهایی بین کویل های اواپراتور قرار می گیرد تا با اتصال جریان برق، هیترها گرم شده و برفک را ذوب نماید. مصرف این گرمکن ها متفاوت می باشد. عمل تبرید دستگاه در طی مدت برفک زدایی به طور خودکار قطع می شود و پس از انجام برفک زدایی کامل، یک ترموستات دستگاه را به کار عادی برمی گرداند. این هیترها کاملاً عایق بندی شده اند و در مدار آنها از یک فیوز حرارتی (ترموفیوز) استفاده شده است. در مدار بعضی از این هیترها یک ترموستات ایمنی نیز کار گذاشته
می شود تا در صورت افزایش بیش از حد حرارت مدار برق را قطع نماید. سیکل برف زدایی الکتریکی ممکن است به طور دستی یا به وسیله یک تایمر برفک گیر به طور خودکار روشن و خاموش شود. برای جلوگیری از انتقال گرما به فضای سردشونده فن های اواپراتور در زمان دیفراست خاموش خواهند بود.
برفک زدایی با گاز داغ: روش های برفک زدایی با گاز داغ تنوع زیادی دارند ولی همه آنها به نحوی از گاز داغ خروجی از کمپرسور به عنوان منبع حرارت برای برفک زدایی بهره می گیرند. 


برای مشاهده بعضی از تعمیرات انجام شده در زمینه تعمیرات یخچال فریزرهای خانگی و صنعتی به آدرس  http://sedaghatac.blogfa.com/ و یا به نشانی کانال ما در تلگرام به نشانی https://t.me/GilTEG مراجعه فرمایید.

 09112305332

09019413305

صداقتی