پروانه کسب

دارای پروانه کسب از اتحادیه و مجوز صنف

 تخصص تجربه و تعهد

استفاده از قطعات اصلی و با کیفیت

تعمیر یخچال فریزر و تعمیرات ماشین لباسشویی در محل، با تضمین تعمیر و یا تعویض قطعات معیوب در اسرع وقت در رشت

تماس با کارشناس
نمونه کار