بایگانی نوشته‌ها


نشت یابی و شارژ گاز یخچال فریزر سوزان مدل SNRF22  در رشت

نشت یابی و شارژ گاز یخچال فریزر سوزان مدل SNRF22 در رشت

نشت یابی و شارژ گاز یخچال فریزر سوزان مدل SNRF22  در رشت     تعمیر یخچال فریزر سوزان در رشت   رفع مشکل عدم سرمایش یخچال فریزر سوزان تعمیرات یخچال فریزر سوزان    تعمیرکار یخچال فریزر سوزان

تعویض موتور یخچال فریزر میشل مدل MRF-1120AS در رشت 09112305332

تعویض موتور یخچال فریزر میشل مدل MRF-1120AS در رشت 09112305332

تعمیر یخچال فریزر میشل مدل MRF-1120AS     رفع مشکل عدم سرمایش یخچال فریزر میشل در رشت            عدم کارکرد موتور یخچال فریزر میشل          نمایندگی تعمیر یخچال فریزر در رشت