رفع مشکل صدای شدید لباسشویی آبسال در رشت

تعویض سه نظام، بلبرینگ و کاسه نمد ماشین لباسشویی آبسال مدل AES-553

/post-10
تعویض سه نظام، بلبرینگ و کاسه نمد ماشین لباسشویی آبسال مدل AES-553

تماس با کارشناس
نمونه کار