نمایندگی جهان شرق در رشت

رفع مشکل عدم کارکرد موتور و عدم سرمایش یخچال فریزر جهان شرق مدل PRF22 در رشت 09112305332

/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%AF%D9%84-prf22-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA
رفع مشکل عدم کارکرد موتور و عدم سرمایش یخچال فریزر جهان شرق مدل PRF22 در رشت

تماس با کارشناس
نمونه کار